Adoramus

Początki chóru sięgają końca lat 40-tych XX wieku. Chór powstał, by wzbogacić liturgię w kościele pw. św. Michała, jedynej wówczas parafii w Świebodzinie. Z biegiem lat powstały w Świebodzinie dwie nowe parafie. Ludzie, którzy śpiewali w zespole należeli do trzech różnych parafii.

Z tego powodu we wrześniu 2008 roku chór przyjął nazwę między parafialnego i dla zdobycia środków finansowych, zarejestrował się w KRS jako Stowarzyszenie Śpiewacze Adoramus.

Nowym chórem zaopiekował się proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Udostępnił mu salę do przeprowadzanie prób i możliwość korzystania z urządzeń parafialnych przydatnych chórowi. Wspomaga również chór finansowo.

Chór Adoramus śpiewa we wszystkich kościołach na mszach świętych, nabożeństwach, ślubach i chrzcinach. Bierze także udział w obchodach świąt państwowych.

Jeszcze jako chór przy parafii św. Michała występował z powodzeniem poza Świebodzinem. W 1987 roku wystąpił w kilku miastach Holandii. Brał udział w festiwalach chórów w Głogowie, Zielonej Górze i Sulęcinie.
Śpiewał także w Gorzowie Wielkopolskim, Rokitnie, Łagowie, Babimoście, Łęknicy, Sieniawie, Ołoboku, Rakowie, Toporowie, Broniszowie, Wilkowie i Lubrzy.
Obecnie chór kontynuuje te tradycje.
Do 1985 roku chór prowadzili organiści parafii św. Michała.
W latach 1982-1985 Alfred Modrzyk odnowił chór i nadał mu brzmienie, które zachowane jest do chwili obecnej.
W latach 1985-1991 chórem dyrygowała nauczycielka Szkoły Muzycznej Dorota Koczorowska.
W latach 1991-2007 chór prowadził organista Jacek Chodorowicz.
W latach 2008-2012 dyrygentem był nauczyciel Music Store Zbigniew Jaśkiewicz.
Począwszy od stycznia 2013r. chór prowadzi organista z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie – Zygmunt Miecznik.
Dyrygenta wspomagają chórzystki: Mirosława Rzepecka i Marzanna Oźmińska.